Чѡртѡса‑2 ма̄яслаппа

Латвѣшу валодас лаппа

Шӣ лаппа ир узраѯтӣта парастая̄ латвѣшу валода̄, изњэмот то, ка теѯтс ир пѣраѯтӣтс ар киҏилиско алфабе̄ту. Ша̄ алфабе̄та аўтѡ̄рс ир Ѡљегс Ѡшмянс јеб Чѡртѡсс‑2 (латвиско носаўкуму аўтѡ̄ре ир Айя Васиљевска):

Нр.БуртсТрадициѡна̄лайс буртсНосаўкумсIPA
1.АаAaа̄зиса̄/ɑ/
2.А̄а̄Āāа̄зис гаҏайса̄ гаҏайс/ɑː/
3.БбBbбле̄дисбе̄/b/
4.ВвVv
ве̄/v/¹
5.ГгGgгайлис
га̄/ɡ/
6.ЃѓĢģ
ѓе̄/ɟ/
7.ДдDdдундурсде̄/d/
8.ЕеEeезисе̄/e/
9.Е̄е̄Ēēезис гаҏайсе̄ гаҏайс/eː/
10.ЖжŽž
же̄/ʒ/
11.ЗзZzзуппазе̄/z/
12.ЅѕDZ, Dzdz
ѕе̄/ʣ/
13.ИиIiӣленсӣ/i/
14.ӢӣĪīӣленс гаҏайсӣ гаҏайс/iː/
15.ЙйI, Ji, jӣленс ӣсайсӣ ӣсайс/i̯/
16.ЈјJjямпампињшје̄/j/
17.КкKkкуркулиска̄/k/
18.ЌќĶķ
ќе̄/c/
19.ЛлLlлѡкѡмѡтӣвеел/l/
20.ЉљĻļ
ељ/ʎ/
21.МмMmмурмулисем/m/
22.НнNn
ен/n/
23.ЊњŅņњурњиксењ/ɲ/
24.ҤҥNn
ҥе̄/ŋ/
25.ОоOoодсо/u̯o/
26.ПпPpпӯпе̄диспе̄/p/
27.РрRrрумпумпелисер/r/
28.ҎҏŖŗ
еҏ/rʲ/
29.СсSs
ес/s/
30.ТтTt
те̄/t/
31.УуUu
ӯ/u/
32.ӮӯŪū
ӯ гаҏайс/uː/
33.ЎўU, Vu, v
ӯ ӣсайс/u̯/
34.ФфFfфаќӣрсеф/f/
35.ХхHh
ха̄/h/
36.ӾӿCH, Chchӿуљига̄нсӿе̄/x/
37.ѠѡOo
ѡ̄/o/
38.Ѡ̄ѡ̄Ōō
ѡ̄ гаҏайс/oː/
39.ЦцCcцирценисце̄/ʦ/
40.ЧчČč
че̄/ʧ/
41.ЏџDŽ, Dždž
џе̄/ʤ/
42.ШшŠš
еш/ʃ/
43.ѢѣIE, Ieie
ѣ/i̯e/
44.ЭэEe
э̄/æ/
45.Э̄э̄Ēē
э̄ гаҏайс/æː/
46.ЮюJU, Juju
ю̄/ju/
47.Ю̄ю̄JŪ, Jū
ю̄ гаҏайс/juː/
48.ЯяJA, Jaja
я̄/jɑ/
49.Я̄я̄JĀ, Jā
я̄ гаҏайс/jɑː/
50.ѮѯKS, Ksks
ѯӣ/ks/
  1. Пе̄ц патскањѣм ве̄ вар тикт ласӣтс ка̄ /w/, пѣмэ̄рам, ва̄рдс „Даўгава” вар тикт ласӣтс ган ка̄ /ˈdɑu̯.ɡɑ.vɑ/, ган ка̄ /ˈdɑu̯.ɡɑ.wɑ/.

Ӣ ӣса̄ ун је̄, ӯ ӣса̄ ун ве̄ лѣтошанас нотейкуми

Ӣ ӣса̄ ун је̄, ка̄ арӣ ӯ ӣса̄ ун ве̄ изве̄ле нотѣк тикай ун вѣнӣги пе̄ц скањас, куҏа я̄апзӣме̄. (Неатродотѣс пирмс патскања, скањас /v/ ун /w/ вѣнмэ̄р па̄рве̄ршас скања̄ /u̯/.) Пѣмэ̄ри:

Ю̄, ю̄ гаҏа̄, я̄, я̄ гаҏа̄ ун је̄ лѣтошанас нотейкуми

Ю̄, ю̄ гаҏайс, я̄ ун я̄ гаҏайс тѣк раѯтӣти, я абас апзӣмэ̄та̄с скањас атродас вѣна̄ мѡрфе̄ма̄. Висос па̄ре̄јос гадӣюмос я̄раѯта је̄ ун атбилстошайс патсканис. Пѣмэ̄ри:

Ѯӣ лѣтошанас нотейкуми

Ѯӣ тѣк раѯтӣтс, я абас апзӣмэ̄та̄с скањас атродас вѣна̄ мѡрфе̄ма̄ вай я ва̄рдс ир свэшва̄рдс ун ѡриѓина̄ла̄ тика раѯтӣтс ѯӣ, иѯс вай цитс буртс, апзӣме̄јошш скању савѣноюму /ks/. Висос па̄ре̄јос гадӣюмос я̄раѯта „кс”. Пѣмэ̄ри:

Ѕе̄, це̄, че̄ ун џе̄ лѣтошанас нотейкуми

Ѕе̄, це̄, че̄ ун џе̄ тѣк раѯтӣти, я я̄апзӣме̄ вѣна скања (/ʣ/, /ʦ/, /ʧ/ ун /ʤ/ атбилстоши). Гадӣюмос, кад я̄апзӣме̄ дивас скањас (/dz/, /ts/, /tʃ/, /dʒ/), я̄раѯта диви бурти: „дз”, „тс”, „тш”, „дж”. Пѣмэ̄ри:

Ес ун еш лѣтошанас пирма̄с деклина̄цияс галотне̄ нотейкуми

Еш тѣк раѯтӣтс ун изруна̄тс пе̄ц јебкуҏа мӣѯтина̄та лӣѕскања (ѓ, ж, ќ, љ, њ, ҏ, ч, џ, ш). Висос па̄ре̄јос гадӣюмос я̄раѯта ес. Пѣмэ̄ри:


Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level 2.1

Copyright © 2007–2008 Chortos‑2