Чѡртѡса‑2 ма̄яслаппа

Латвѣшу валодас лаппа

Шӣ лаппа ир узракстӣта парастая̄ латвѣшу валода̄, изњэмот то, ка текстс ир пѣракстӣтс ар киҏилиско алфабе̄ту. Ша̄ алфабе̄та аўтѡрс ир Ѡљегс Ѡшмянс јеб Чѡртѡсс‑2 (латвиско носаўкуму аўтѡре ир Айя Васиљеўска):

Нр.БуртсТрадициѡна̄лайс буртсНосаўкумсIPA
1.АаAaа̄зиса̄/ɑ/
2.А̄а̄Āāа̄зис гаҏайса̄ гаҏайс/ɑː/
3.БбBbбле̄дисбе̄/b/
4.ВвVv
ве̄/v/¹
5.ГгGgгайлис
га̄/ɡ/
6.ЃѓĢģ
ѓе̄/ɟ/
7.ДдDdдундурсде̄/d̻/
8.ЕеEeезисе̄/e/
9.Е̄е̄Ēēезис гаҏайсе̄ гаҏайс/eː/
10.ЖжŽž
же̄/ʒ/
11.ЗзZzзуппазе̄/z/
12.ЅѕDZ, Dzdz
ѕе̄/d̻͡z/
13.ИиIiӣлэнсӣ/i/
14.ӢӣĪīӣлэнс гаҏайсӣ гаҏайс/iː/
15.ЙйI, Ji, jӣлэнс ӣсайсӣ ӣсайс/i̯/
16.ЈјJjямпампињшје̄/j/
17.КкKkкуркулиска̄/k/
18.ЌќĶķ
ќе̄/c/
19.ЛлLlлѡкѡмѡтӣвеел/ɫ/
20.ЉљĻļ
ељ/lʲ/
21.МмMmмурмулисем/m/
22.НнNn
ен/n̻/²
23.ЊњŅņњурњиксењ/ɲ/
24.ОоOoодсо/ua̯/
25.ПпPpпӯпе̄диспе̄/p/
26.РрRrрумпумпелисер/r/
27.ҎҏŖŗ
еҏ/rʲ/
28.СсSs
ес/s/
29.ТтTt
те̄/t̻/
30.УуUu
ӯ/u/
31.ӮӯŪū
ӯ гаҏайс/uː/
32.ЎўU, Vu, v
ӯ ӣсайс/u̯/
33.ФфFfфаќӣрсеф/f/
34.ХхHh
ха̄/h/
35.ӾӿCH, Chchӿуљига̄нсӿе̄/x/
36.ѠѡOo
ѡ̄/o/
37.Ѡ̄ѡ̄Ōō
ѡ̄ гаҏайс/oː/
38.ЦцCcцирценисце̄/t̻͡s/
39.ЧчČč
че̄/t̻͡ʃ/
40.ЏџDŽ, Dž
џе̄/d̻͡ʒ/
41.ШшŠš
еш/ʃ/
42.ѢѣIE, Ieie
ѣ/ia̯/
43.ЭэEe
э̄/æ/
44.Э̄э̄Ēē
э̄ гаҏайс/æː/
45.ЮюJU, Juju
ю̄/ju/
46.Ю̄ю̄JŪ, Jū
ю̄ гаҏайс/juː/
47.ЯяJA, Jaja
я̄/jɑ/
48.Я̄я̄JĀ, Jā
я̄ гаҏайс/jɑː/
  1. Пе̄ц патскањѣм фѡ̄не̄ма /v/ вар тикт изпилдӣта ар фѡ̄ну [w]. Пѣмэ̄рам, ва̄рдс „Даўгава” вар тикт изруна̄тс ган ка̄ [ˈdɑu̯.ɡɑ.vɑ], ган ка̄ [ˈdɑu̯.ɡɑ.wɑ].
  2. Пирмс /ɡ/ ун /k/ фѡ̄не̄ма /n̻/ тѣк изпилдӣта ар фѡ̄ну [ŋ]. Пѣмэ̄рам, ва̄рда „ќэнгурс” изруна ир [ˈcæŋ.ɡurs].

Ӣ ӣса̄ ун је̄, ӯ ӣса̄ ун ве̄ лѣтошанас нотейкуми

Ӣ ӣса̄ ун је̄, ка̄ арӣ ӯ ӣса̄ ун ве̄ изве̄ле нотѣк тикай ун вѣнӣги пе̄ц скањас, куҏа я̄апзӣме̄. (Неатродотѣс пирмс патскања, скања /v/ вѣнмэ̄р па̄рве̄ршас скања̄ /u̯/.) Пѣмэ̄ри:

Ю̄, ю̄ гаҏа̄, я̄, я̄ гаҏа̄ ун је̄ лѣтошанас нотейкуми

Ю̄, ю̄ гаҏайс, я̄ ун я̄ гаҏайс тѣк ракстӣти, я абас апзӣмэ̄та̄с скањас атродас вѣна̄ мѡрфе̄ма̄. Висос па̄ре̄јос гадӣюмос я̄ракста је̄ ун атбилстошайс патсканис. Пѣмэ̄ри:

Ѕе̄, це̄, че̄ ун џе̄ лѣтошанас нотейкуми

Ѕе̄, це̄, че̄ ун џе̄ тѣк ракстӣти, я я̄апзӣме̄ вѣна скања (/ʣ/, /ʦ/, /ʧ/ ун /ʤ/ атбилстоши). Гадӣюмос, кад я̄апзӣме̄ дивас скањас (/dz/, /ts/, /tʃ/, /dʒ/), я̄ракста диви бурти: „дз”, „тс”, „тш”, „дж”. Пѣмэ̄ри:

Ес ун еш лѣтошанас пирма̄с деклина̄цияс галотне̄ нотейкуми

Еш тѣк ракстӣтс ун изруна̄тс пе̄ц јебкуҏа мӣкстина̄та лӣѕскања (ѓ, ж, ќ, љ, њ, ҏ, ч, џ, ш). Висос па̄ре̄јос гадӣюмос тѣк лѣтотс ес. Пѣмэ̄ри:

Дубултоту бурту лѣтошанас нотейкуми

Дубултоти лӣѕскањи вѣнмэ̄р тѣк пѣракстӣти ар дивѣм вѣна̄дѣм буртѣм. Пѣмэ̄ри:


Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level 2.1

Copyright © 2007–2013 Chortos‑2